dinsdag 10 juli 2018

de godhouwer


de preker ving de riten in zijn mis,
maar om zijn heer nog meer te eren
liet hij een marmersteen stileren
op zoek naar god, een beeltenis

de houwer hieuw zijn armen moe,
bedekt met stof van marmersteen
pas ’s avonds laat ging hij weer heen
en ’s morgens vroeg weer naar zijn opgaaf toe

hij bad de heer hem te verschijnen,
zodat hij wist van vorm en lijnen

zo dreven jaren langs, de tijd vervloog
de preker werd een oude man,
ootmoedig onder ’t hemelhoog
en hoor!
het leek of er een wolk bewoog,
een stem weerklonk;
‘gij zult niet doen wat u niet kan’

de houwer hield zijn armen stil
het hoofd van marmersteen was onvoorziens verdwenen
hij wist;
‘dit is de dag waarop de heer mij is verschenen,
ik staak mijn werk, dat is zijn wil’

© ton de gruijter 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten