woensdag 25 januari 2017

voorproef


’t was of de tijd te weif’len stond,
’t geluid klonk plotseling veraf
’t was of een engel mij iets gaf,
mij ’n voorproef van de hemel zond

ik kuste haar, mild op de mond
en zoog haar smaak tot binnenin
zij werd het zuchten in mijn zin,
zij dwarrelt sindsdien in mij rond

haar lippendruk was zacht, zo zacht,
’t was of een engel langs mij streek,
en nog, in elke wakk’re nacht

dat is wat dat moment mij bracht
toen zij bij ’t kussen in mij keek,
verloor ik godzijdank mijn kracht

© ton de gruijter 

5 opmerkingen: